LEISTUNG        ERSTER TERMIN                PREIS  20 MIN               000.00    EU

LEISTUNG        FOLGE TERMINE                PREIS  60 MIN              120.00    EU

LEISTUNG        TELEFONTERMIN               PREIS  01 MIN               002.00    EU

PREIS-LEISTUNGS-LISTE NACH PARAGRAPH 19 USTG PREIS NETTO = PREIS BRUTTO

VEREINBARUNG NACH AUFWAND + ZAHLUNG NACH VEREINBARUNG = MACHBAR